Att bryta ut en del av företaget och sälja av, del 2 att ta beslutet

Välja sätt att sälja av är viktigt i ett tidigt skede. Sk inkråmsförsäljning är lite enklare på ett sätt i att hantera och som att verksahetsdelar förs över till nya ägarens bolag i sin helhet. Personalen behåller sin anställningstrygghet och tom förstärks under ett år efter överflyttning. Efter överflyttning skall det integreras i det nya företaget.

Intäkten kommer in i bolaget och ev. vinst beskattas som vanlig vinst i rörelsen när bokslutet är klart.

Om man väljer att sala verksamheten i ett separat urskiljt bolag är det enklare för köpande att över och man kan genomföra en hel del av transaktionen och isolera verksamheten innan transaktionen. Det blir ett rent gränssnitt. Verksamheten kan fortgå som vanligt från dags ett. Ett ev. integrationsarbete kan fortgå efter transaktionen skett. (Inte ovanligt med återköpsgarantier av någon form)

Hur skapar man värde i bolaget…se del 3