TJÄNSTER

 

 

Programledning

Vi leder komplexa program med koordinering av multipla projekt. Vi använder oss av de senaste metoderna men även anpassar efter kundernas/uppdragsgivarnas befintliga arbetssätt. Hur programmen sätts upp gör vi i samarbete med uppdragsgivaren. Vi kan köra en lätt programlednings struktur som använder befintlig organisations- och besluts-struktur i förändringsarbetet. Vi kan också bygga upp ett klassiskt Programlednings funktion med separat organisations- och beslutsstruktur. Sen finns det också kombinationer av dessa samt en fasindelad programledning. Det senare är lämpligt för att snabbt komma igång förändringsarbetet och sen ha en successiv överlämning till den operativa organisationen.


 

Projektledning

Vi tillhandahåller projektledning på seniora nivåer som arbetar i enlighet med Agila projektmodeller men samtliga projektledare har även klassisk projektledning i botten. Det gör att vi kan anpassa projektledning allt efter uppdragsgivarens nuvarande arbetsätt.


 

Interim Management – verksamhetsledning

Vi hjälper med verksamhetsledning som interimschefer eller som förstärkning på kort eller lång sikt. Tillsammans med uppdragsgivaren sätter vi upp ett ramverk och mål för verksamheten. Kanske handlar det bara om en brygga tills en ordinarie chef/ledare är på plats eller om att genomföra en förändring i organisationen. För att höja effektivitet, att hantera konflikter, att genomföra modernisering osv.


 

Strategier och Planering

Vi hjälper med strategiarbetet, från att definiera en önskad position till att identifiera steg på vägen och en plan för genomförande. Vi kan även hjälp med de olika strategiska stegen och göra uppföljning.


 

Utvärdera och agera bollplank

Om du vill ha “2nd opinion”, konfidentiellt och ett neutralt utifrån in perspektiv på era planer, projekt eller strategier. Vi är helt neutrala och allt sker under högsta sekretess.


 

Hybridlösningar

Om du har behov av en lösning, system eller produkt men vill inte äga eller finansiera ett helt projekt själv, kan vi vara behjälpliga. Vi kan vara medfinansiär mot att erhålla andelar i resultat eller liknande.