Vi kallar oss Hybridföretag för att vi gör det som krävs för att uppdraget ska lyckas och vi har ersättningsmodeller som ser olika ut för att kunna ge dig den flexibiliteten du behöver. Vi ger stöd och förslag på förbättringar till chefer, företag och företagare att nå önskat resultat från verksamheten. Med många års erfarenheter i bagaget har vi verktyg och metoder för att driva, locka och skapa förändringar. Vi är ett brett nätverk med erfarna chefer, säljchefer, HR specialister, IT Specialister, marknadsstrateger, jurister och ekonomer i samverkan.

Ibland kan det vara svårt att veta vad man vill åstadkomma för förbättringar, det finns för mycket som distraherar. Ibland vill man bara ha någon som man kan bolla idéer med eller få prata ut med för att själv få distans och på så sätt se bilden tydligare. Ibland handlar det om få den extra kraften och bandbredden som chef och ledare för att sköta det dagliga samtidigt som man driver igenom en förändring.

I samråd med uppdragsgivaren ser vi över vad som kan göras på kort sikt och på lång sikt. Att vi tillsammans identifierar prioriterade resultat och gör en gemensam plan för insatsen.

Vi kan stödja er i offentliga upphandlingar, komplicerade affärsrelationer, med positionering av företaget eller en go-to-market strategi. Vi kan boosta säljsidan under en tid när affärspipen sinat. Vi kan hjälpa att genomföra transaktioner inom koncernen där den egna ledningsgruppen inte hinner med.

Konsultation

Vi har samlat erfarna toppkonsulter inom många specialistområden för att kunna ge ett brett och djupt stöd

Vi hjälper att leda förändring

Med en tillfällig förstärkning under förändringsarbetet går det snabbare och ger bättre slutresultat

Ett brett nätverk

Vi är ett nätverksföretag men har samverkat i gemensamma projekt under tiotals år

Tjänster

01

Programledning

Vi leder komplexa program med koordinering av multipla projekt
02

Projektledning

Vi tillhandahåller projektledning på seniora nivåer
03

Interim Management - verksamhetsledning

Vi hjälper med verksamhetsledning som interimschefer eller som förstärkning på kort eller lång sikt
04

Strategier och Planering

Vi hjälper med strategiarbetet, från att defilera en önskad position till att identifiera steg på vägen och en plan för genomförande
05

Utvärdera och agera bollplank

Om du vill ha "2nd opinion", konfidentiellt och ett neutralt utifrån in perspektiv på era planer, projekt eller strategier.
06

Hybridlösningar

Om du har behov av en lösning, system eller produkt men vill inte äga eller finansiera ett helt projekt själv, kan vi vara behjälpliga

Tack vare och på grund av tekniksprången svänger kundernas köpmönster snabbt, med teknikens hjälp ges nya möjligheter och konkurrensen svänger kontinuerligt där nya spelare på marknaden tar sig in med innovativa tjänster.


Generationsskiften hos konsumenter och i beställarleden ger mer krävande och ständigt uppkopplade kunder, den nya generationen växer fram som köpstarka grupper och ställer andra krav på tjänsterna.  


Det krävs en accelererad förändringstakt för de flesta företagen. Det finns mycket att vinna på  att ta stöd av kompetenser som har erfarenheter av vad som fungerar bra och vad som fungerar dåligt, det är där vi kan komma in. På kort eller lång sikt och med en stor portion av flexibilitet står vi där och hjälper till med era utmaningar.


Om man inte hänger med i omställningstakten så bygger man en kostsam ryggsäck. Alla som sitter som ledare känner igen det här, men ibland räcker man inte till, ta då hjälp av oss att förnya, förstärka, förbättra och förändra.  


Vi brinner för det vi gör. När kunderna är nöjda, medarbetarna är nöjda och ägarna är nöjda...då är vi också nöjda.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.