Tillfällig chefsförstärkning

Föreligger en resursutmaning? behövs det några extra händer vid ett förändringsarbete, eller är det en kund som är på väg att lämna som behöver räddas kvar? Bjud in oss på en diskussion för att vi ska se om i kan hjälpa till.